4 Mart 2017 Cumartesi

GÜNDEM: REFERANDUM -2


                     1. Bölümde 80'li yıllara kadar türk siyaset tarihini kısaca önemli gelişmeleri ve hükümetlerin kuruluşlarından darbelerden  yasaklardan bahsetmeye çalıştık..1980 de darbe yılı oldu malesef Türkiye Cumhuriyetinin tarihine kara birleke olarak geçti... 12 Eylül Darbesi veya 1980 İhtilaliTürk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî müdahale27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir.[2] Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askerî dönem başladı. Bu dönem yaklaşık dokuz yıl sürdü. 12 Eylül 1980 ardından partiler lağvedildi, parti liderleri önce askerî üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.Sadece partililer gözetim altına alınmadı milletide yeni anayasa referamdumunda kabul etmeleri için şiddet kullanılmış tehdit edilmiş baskılar yapılmış böyle ir ortamda askeri bir anayasa oluşturup genelkurmay başkanı kenan evren kendini yeni cumhurbaşlanı ilan etmiş ve 7 yıl görevde kalmıştır..1. bölümde bahsetmediğim diğer bir önemli konu olan başörtülü kızların okullara alınmaması annelerin kışlalara alınmaması gibi sözde atatürk ilkelerine ve çağdaş hayata aykırı olduğu gerekçesi ile batının rezillikleri ülkemize reform olarak dayatıldı.Dayatıldı diyorum zira nice islam alimi sarık taktığı için islam eserleri kaleme aldıkları ve dini sohbetler düzenledikleri için yargılandılar sürgün(SAİD-İ NURSİ(BEDİÜZZAMAN)) edildiler idam (İSKİLİPLİ ATIF HOCA) edildi...diyaneti yapılandırıp din adamlarını değil aydınları diyanetin içine yerleştirdiler... 
                        1 kasım 1928 tarihinde harf inkilabı ile zaten cahilleştirilen bu millet 80 anayasası ile başörtü yasağı anayasaya iyice yerleştirildi ve kapsamı genişletildi...peki mharf inkilabının amacını ilk başbakan ismet inönü nasıl açıklıyor..
                --İsmet İnönü bununla alâkalı şöyle söylemiş: “Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olması değildi. Uzun yıllar devlet, eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslâm dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.” (İ. İnönü. Hatıralar C. 2, s. 223)
                    Bu bölüme kadar anlıyoruz ki TÜRKİYE CUMHURİYETİ siyasi tarihi yasaklarla darbelerle dolu .peki bunlar son muydu hayır tabiki..Cumhuriyetin kurulmasından itibaren millet üzerinden siyaset yapılmış dini yaşam özgür bırakılmak yerine yasaklar getirilmiş milleti şekline göre sınıflandırmışlar dindarları ise yobaz gerici olarak yaftalamışlar...Batıyı örnek alalım diyen reformistler devrimciler batının sanayii hamlelerini teknolojik gelişmelerini değil medeni kanunlarını giyim kuşamını örnek almışlar malesef...O kadar vahim bir durum varki 1967 yılında Amerika türkiyede süt hayvancılığını bitirmek için bedava süt tozu göndermiş.Sadece süt tokzu ile kalmamışlar balık yağı ve peynir yardımıda(sözde) yapmışlar.Sonuç olarak anadolu tarihinde ilk kez çocuk felci başgöstermeye başlamış ve amerikaya büyük paralar verilerek aşı satın alınmış olan yine gariban halka ülkenin geleceğine oldu...Mali olarak zarara uğradık hayvancılık ve tarım alanında geride kaldık...(devamı yarın) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder